Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2022

De Vlaamse Overheid verleent een projectsubsidie voor laadinfrastructuur voor personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens. Deze subsidie maakt deel uit van het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)', waarmee de Vlaamse overheid wil inzetten op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. 

Zowel publieke als semi-publieke laadinfrastructuur voor elektrische personenwagens & bestelwagens komen in aanmerking voor steun. Daarbij wordt concreet gedacht aan parkings van supermarkten, parkeergebouwen, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations, …

De maximale steun bedraagt 300.000 euro per project en het budget voor deze oproep is maximaal 10.000.000 euro. Investeringen worden vergoed aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE). Alleen investeringskosten voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur komen in aanmerking voor projectsteun. 

De oproep staat open van 23 juni tot en met 15 september 2022. Alle informatie over de projectoproep 2022 vind je hier.

Leen Van der Meeren