Auteur:

Gepubliceerd op: 30-06-2022

De VVSG neemt deze zomer de nieuwe Vlaams zorgambassadeur, Candice De Windt, mee op sleeptouw. Zij heeft als opdracht om zorgberoepen binnen Vlaanderen te promoten. Om dit goed te kunnen doen, wil ze voelen wat er leeft op de werkvloer binnen de publieke sector. De VVSG stippelde daarom voor haar een mooie route uit door Vlaanderen om haar een kijkje achter de schermen te bieden. De eerste kennismaking gebeurde in Huis Madou bij VVSG maar ondertussen trokken we het werkveld in en is het eerste werkbezoek al achter de rug. Op woensdag 29 juni hielden we namelijk halt in Staden en Brugge.

Uitdagingen in de ouderen- en thuiszorg

In het woonzorgcentrum De Oever, uitgebaat door de gemeente Staden, kon de zorgambassadeur meteen deelnemen aan de activiteiten. Zo maakte ze kennis met de bewoners, de medewerkers en de beleidsmakers. Ook bij hen is de zoektocht naar zorgmedewerkers, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, steeds moeilijker. Maar ook de zorgnoden evolueren aangezien ouderen aangemoedigd worden om steeds langer thuis blijven wonen. De schreeuw naar een flexibelere dienstverlening is dus groot. Daarom denkt Staden na over de uitbouw van een buurtgericht zorgaanbod om meer zorgbehoevende inwoners te helpen met een flexibeler zorgaanbod. Samen met de beleidsverantwoordelijken besprak de zorgambassadeur de uitdagingen van dit transitieplan en het zorgaanbod van de gemeente.

Uitdagingen in de kinderopvang

De volgende tussenstop was de kinderopvang ‘De Blauwe Lelie’ te Brugge. De zorgambassadeur kon er aan de lijve ondervinden hoe het is om als begeleider met acht kinderen aan de slag te gaan. Ze ervoer hoe divers een groep kan zijn en welke ondersteuning nodig is voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. In een gesprek met een medewerker die via een zij-instroomtraject aan de slag is, peilde ze naar de motivatie en drempels in de job. Tijdens dit gesprek kwam ook de positie van de jobcoach binnen de lokale diensteneconomie aan bod. Die jobcoach helpt mensen die moeilijk de weg vinden naar de arbeidsmarkt, aan een aangepaste job met begeleiding. Ook de sector van kinderopvang sluit hierop aan om hopelijk zo meer mensen aan de slag te krijgen in de zorg. Om medewerkers nog langer gepassioneerd binnen de zorg te houden, startte De Blauwe Lelie bijvoorbeeld met zelfroosteren. Het is een blijvende zoektocht naar creatieve oplossingen. Daarom organiseren ze binnenkort een multidisciplinaire hackathon rond kinderopvang, om zo hopelijk nog meer creatieve oplossingen te vinden voor de tekorten aan zorgpersoneel.

Deze bezoeken kaderen in een initiatief van de VVSG. Op deze manier geven we de zorgambassadeur zicht op al het moois wat de publieke zorg te bieden heeft. De Vlaamse ambassadeur vervolgt haar tocht deze zomer richting zorgvoorzieningen te Gent, Maldegem, Mechelen en Leuven. Tegelijkertijd maken we als VVSG van deze bezoeken gebruik om onze vier wensen aan haar te herhalen. We vragen haar onder andere om meer aandacht te hebben voor ook het niet-medische aspect in de zorg en houden een pleidooi om meer lokaal publiek werkgeverschap mogelijk te maken.

Mike Deschamps