Auteur:

Gepubliceerd op: 26-10-2023

Op 14 oktober presenteerde de Vlaamse regering in samenwerking met de academische wereld een studie over de toekomst van het bestuurlijk landschap in Vlaanderen. De studie ‘Visie op het lokaal & binnenlands bestuur in Vlaanderen’ legt een stevige wetenschappelijke basis voor een langetermijnvisie op dat bestuurlijk landschap en de groeiende rol van de lokale besturen daarin.

De auteurs van de studie, academici Lieven Janssens en Filip De Rynck, hebben die visie ook doorgedacht op 11 maatschappelijke opgaven, waaronder de veiligheidszorg. Zo wijzen ze onder meer op volgende aspecten in het domein van de lokale veiligheidszorg:

 • de verhouding tussen lokale besturen en politiezones
 • de bestuurskracht van lokale besturen op vlak van integrale veiligheid
 • de schaalgrootte van politiezones
 • toenemende regionalisering van het veiligheidsbeleid
 • de relatie met de gerechtelijke organisatie
 • de relatie met de hulpverleningszones
 • de relatie met de dringende geneeskundige hulpverlening
 • de relatie met crisisbeheer en noodplanning

In hun toekomstvisie pleiten ze voor een afstemming van schalen tussen lokale besturen en politiezones: het is essentieel dat de schaalvergroting van lokale besturen en die van de politiezones parallel lopen en elkaar niet in de weg zitten.

Volgens hen is een duidelijk referentiekader noodzakelijk bij volgende vormen van schaalvergroting:

 • gemeentelijke fusies,
 • defusies van politiezones ten gevolge van een fusie van gemeenten;
 • fusies van politiezones;
 • de verhouding van de grotere politiezones met hulpverleningszones,
 • de verhouding van justitiële werkingsgebieden en de referentieregio’s.

De auteurs zijn ervan overtuigd dat sterkere lokale besturen - die zelf instaan voor een integraler veiligheidsbeleid - kunnen zorgen voor een betere en meer slagkrachtige bovenlokale werking.

Daarnaast zijn ze voorstanders om de keuzes over de schaal en het bestuur van politiezones en hulpverleningszones te regionaliseren, weliswaar binnen de federale beleidskaders voor de veiligheidszorg.

Koen Van Heddeghem