Auteur:

Gepubliceerd op: 07-03-2023

Opgroeien lanceerde op 1 maart 2023 de Kinderopvangzoeker met informatie over het aanbod en de kwaliteit van de vergunde kinderopvanglocaties. Deze informatie is nuttig voor ouders, maar uiteraard ook voor lokale besturen en loketten die ouders doorverwijzen en helpen in de zoektocht naar kinderopvang.

De Kinderopvangzoeker is een uitbreiding van de huidige website van Opgroeien waar je al alle opvangadressen kon vinden. De uitbreiding van de informatie verloopt in 2 stappen.

De Kinderopvangzoeker vanaf 1 maart 2023

Per opvanglocatie vind je:

  • een link naar de website van Zorginspectie met de inspectierapporten. Enkel de inspectierapporten voor de inspecties gebeurd na 16 november 2022 zijn beschikbaar
  • wat Opgroeien met het inspectieverslag heeft gedaan. Het gaat over acties als: Zorginspectie stelde geen tekorten vast en er is geen opvolging nodig, Opgroeien vroeg de opvang om de werking te verbeteren, Opgroeien startte de handhaving enz

Kinderopvangzoeker vanaf 1 juni 2023

Op 1 juni zal er extra info gedeeld worden via de Kinderopvangzoeker. Concreet kan je dan lezen:

  • of er handhaving bij deze locatie loopt of niet
  • als er handhaving loopt, de handhavingsrapporten en eventuele meldingen of klachten
  • een alertfunctie. Activeer je deze alertfunctie, dan wordt je actief op de hoogte gebracht van nieuwe info over deze locatie die beschikbaar is op de Kinderopvangzoeker

Deze Kinderopvangzoeker maakt deel uit van het actieplan kinderopvang dat de veiligheid en toekomst van de kinderopvang wil versterken.

Infosessies over rol lokaal bestuur bij kinderopvang in deze crisis

Agentschap Opgroeien en VVSG organiseren infosessies die jou als lokaal bestuur verder helpen en inspireren in het realiseren van een veilige en voldoende aanbod kinderopvang. Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen en welke rol kan en moet je spelen? Hoe kan je ook als lokaal bestuur ouders helpen?

We organiseren een fysiek infomoment in elke Vlaamse provincie, telkens van 17 tot 19.45 uur.
 

Ann Lobijn