Auteur:

Gepubliceerd op: 29-06-2022

Bij deze laatste oproepronde zullen opnieuw meer dan 40 lokale overheden ondersteund worden met een subsidie om een investeringsconcept te ontwikkelen - een eerste stap naar een volwaardig financieel plan voor duurzame energieprojecten. EUCF ondersteunt lokale besturen die willen investeren in duurzame energie met een vaste subsidie ​​van maximaal €60.000. Nieuw in deze vierde oproep is de focus op energie-efficiëntie; om in aanmerking te komen moet de impact op energiebesparing minstens de helft uitmaken van de totale voorziene impact. Daarnaast zijn er ook enkele kleinere veranderingen bij manier van evalueren.

Bij de vorige oproepronde werden twee Vlaamse aanvragers geselecteerd voor een subsidie: de gemeente Ranst en Intercommunale Leiedal. In Ranst zal de subsidie aangewend worden om het potentieel van aquathermie (via het Albertkanaal) en restwarmte van een bedrijventerrein onderzoeken. Leiedal zal een investeringscase opmaken voor de realisatie van een warmtenet op riothermie in Menen.

Alle informatie, inclusief de herziene richtlijnen voor aanvragers en de geschiktheidscriteria, is te vinden in het officiële oproepdocument. Wie zijn idee voor een duurzaam energieproject al even wil aftoetsen kan contact opnemen met een nationaal contactpunt of de helpdesk raadplegen. De oproep tot het indienen van aanvragen staat open van 9 juni tot en met 30 september 2022.

Voor verdere vragen hierover kan je ook terecht bij Netwerk Klimaat of het aanmeldloket voor subsidieprojecten.

Leen Van der Meeren