Auteur:

Gepubliceerd op: 24-11-2021

VIAS lanceerde recent een nieuw, interactief dashboard met een overzicht van het aantal slachtoffers van verkeersongevallen in België tot 2020.

De gegevens zijn afkomstig uit de nationale databank over verkeersongevallen met verkeersslachtoffers. De databank zelf baseert zich op de processen-verbaal die ingevuld worden door de politiediensten wanneer een lichamelijk ongeval wordt vastgesteld.

Lokale besturen kunnen die dashboard gebruiken om per gemeente het aantal verkeersongevallen op te vragen voor een gegeven periode. Daarnaast is het ook mogelijk om te filteren op gewest, provincie, gemeente en vervoerswijze. Op deze manier kan je stad of gemeente de evolutie van de lokale verkeersveiligheid in kaart brengen. Het dashboard kan geraadpleegd worden op de toegewijde pagina op de VIAS-website.

Erwin Debruyne