Auteur:

Gepubliceerd op: 10-07-2023

In het kader van de uitrol van Basisbereikbaarheid, werd beslist dat de autonomie voor het aanbesteden van de deelsystemen gedelegeerd wordt naar de vervoerregio’s.  Elke vervoerregio kan een penhoudende instantie aanstellen die het voor hen gewenste deelwagen- of deelfietssysteem in de markt kan zetten. Op die manier wordt ook de onderste laag van het openbaar vervoer-systeem, het Vervoer op Maat, geleidelijk aan mee vormgegeven.

Leidraad

Om ervoor te zorgen dat er over de verschillende vervoerregio’s een gelijkaardig deelsysteem in de markt wordt gezet (het vervoer op maat moet immers aansluiten op een Vlaams openbaar vervoerssysteem) werkte VVSG een leidraad uit om de penhouders bij te staan in hun aanbestedingsprocedure. VVSG werkte hiervoor samen met Solva (en bij uitbreiding Vlinter), Mobipunt VZW en The New Drive.

In deze leidraad kan je volgende zaken terugvinden:

  • Een grondige analyse van de nieuwe subsidieovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de penhounde instanties
  • Onze bevindingen van de Request for Information (RFI) van 12 juni 2023
  • Relevante omkadering en context die nodig is voor een goed begrip van Vervoer op Maat binnen het concept Basisbereikbaarheid.

Suggesties

De leidraad is geen statisch document. Indien je als penhouder, lokaal bestuur of andere stakeholder suggesties hebt, kan je dit altijd laten weten aan de medewerkers van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking


Guido Vaganée – guido.vaganee@vvsg.be
Michiel Apers – michiel.apers@vvsg.be

 

Michiel Apers