Auteur:

Gepubliceerd op: 14-06-2024

De tijdelijke bescherming voor de Oekraïense vluchtelingen is verlengd tot en met 4 maart 2026.

In principe kan het statuut tijdelijke bescherming in totaal voor maximaal drie jaar toegekend worden. Toch komt er nu een uitzonderlijke verlenging met een vierde jaar. Daarover werd op Europees niveau een akkoord gesloten tussen de lidstaten tijdens de vergadering van de Europese Raad (Uitvoeringsbesluit 2024/1836 van de Europese Raad van 25 juni 2024).

Deze Europese beslissing heeft een aantal gevolgen voor de lokale besturen.

Aangezien alle lopende A kaarten geldig zijn tot 4 maart 2025, moeten alle A kaarten ook tegen die datum verlengd worden tot 4 maart 2026. De Dienst Vreemdelingenzaken zal binnenkort de nodige instructies geven.

 

De Vlaamse Regering heeft de subsidieregeling voor de lokale besturen verlengd tot maart 2025. De Vlaamse Regering moet nu een beslissing nemen voor de periode tot maart 2026.

 

Fabienne Crauwels