Gepubliceerd op: 02-03-2022

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming verlengt de huidige maatregel met betrekking tot de afschalingen zorgbudget zwaar zorgbehoevenden.
Officiële communicatie agentschap Vlaamse Sociale Bescherming:

De zorgkas verlengt ambtshalve met 3 maanden de beslissingen over het zorgbudget zorgbehoevenden in de thuiszorg die aflopen op 31 december 2021, 31 januari 2022, 28 februari 2022 en 31 maart 2022 (en dit voor zover er op 23 december 2021 geen indicatiestelling of attest bij de zorgkas is om een beslissing te nemen).
De zorgkas negeert hierbij negatieve scores die de zorgkas krijgt vanuit een hulpvraag gezinszorg.

We lichten deze maatregel verder toe maandag 7/3/2022 10u-11u tijdens het BelRAI-vragenuurtje. Aansluiten op het vragenuurtje kan via deze link (inschrijven hoeft niet).

Lees de de oorspronkelijke communicatie van het agentschap hier na.