Auteur:

Gepubliceerd op: 26-06-2023

Verschillende lokale besturen zijn gemengde btw-plichtigen. Dat wil zeggen dat ze naast btw-plichtige handelingen (zoals bijvoorbeeld het vervoer van afvalwater) ook handelingen uitvoeren die van de btw zijn vrijgesteld op grond van art. 44 van het Btw-wetboek (zoals bijvoorbeeld kinderopvang).

Deze besturen kunnen de btw die ze betalen aftrekken in verhouding tot de handelingen waarvoor ze btw-plichtig zijn en dus een recht op aftrek genieten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het werkelijk gebruik, in combinatie met één of meerdere bijzondere verhoudingsgetallen voor de niet specifiek toewijsbare kosten.

Het KB van 26.10.2022 legt extra verplichtingen op aan btw-plichtige die het recht op aftrek uitoefenen volgens het werkelijk gebruik. Deze belastingplichtigen moeten vooreerst een kennisgeving indienen bij de fiscus. Daarna volgt de verplichting om ook het algemene verhoudingsgetal van het voorafgaande kalenderjaar mee te delen, naast de aandelen van de btw-plichtige handelingen, niet-btw-plichtige handelingen en gemengde handelingen, alsook de bijzondere verhoudingsgetallen.

Meer informatie vindt u in de omzendbrief Circulaire 2023/C/63.

 

Ben Gilot