Auteur:

Gepubliceerd op: 16-12-2021

Op donderdag 27 januari 2022 organiseren de VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een online studiedag over het verweven van bedrijvigheid. Je maakt er kennis met het ontwikkelde conceptuele kader, de beschikbare instrumenten en enkele cases uit het traject ‘Van leegstaande naar verweven locaties’.

Wie vandaag rondkijkt in de bebouwde omgeving van een stad of gemeente, ziet dat er verschillende functies naast elkaar bestaan: wonen, handel, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, maakbedrijven, horeca,… Deze gezonde mix verhoogt de leefbaarheid en de veerkracht van een kern, geeft identiteit aan een wijkomgeving en biedt kansen voor innovatieve productieactiviteiten en circulaire economie.

Maar wat als de bedrijven morgen stoppen of verhuizen? Traditionele vastgoedspelers vormen leegstaande bedrijfssites om naar monofunctionele woongelegenheden en duwen zo de maakbedrijven weg richting bedrijventerreinen. Door de toenemende ruimteschaarste reserveren we deze goed gelegen terreinen echter beter voor bedrijven die door hun productieactiviteiten of vrachtverkeer niet in het woonweefsel passen.

Voor tal van economische activiteiten, die perfect kunnen samengaan met wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen,… kunnen lokale besturen dan ook beter inzetten op een evenwicht tussen wonen, werken en winkelen. De praktijk is echter niet altijd even eenvoudig.


Trajecten Verweving


De VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen hebben - in 2019 voor 5 centrumsteden, en in 2020 voor nog eens 10 steden en gemeenten - een traject opgezet om de betrokken stadsdiensten hierin te ondersteunen. Het doel van het traject is om steden en gemeenten klaar te stomen voor dialoog met eigenaars of vastgoedinvesteerders, zodat ze ruimte voor economie en maakactiviteiten kunnen behouden. Inzichten uit ontwerpend onderzoek, kennis van de marktvraag, financiële aspecten van vastgoed, participatie van omwonenden en potentiële gebruikers zijn enkele van de tools in het besluitvormingsproces.


Deelnemen


Krijg jij ook te maken met dergelijke vraagstukken en wil je een lans breken voor het behoud van maakactiviteiten en economische functies in de bebouwde omgeving?

Schrijf je dan in voor de online studiedag ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’ op 27 januari 2022 van 9:00 tot 13:00. De studiedag is gratis, maar we vragen wel om je in te schrijven voor 21/1. Je ontvangt de deelnamelink enkele dagen voor aanvang van de studiedag.

Voor meer info kan je steeds terecht bij bart.palmaers@vvsg.be.


Programma


09:00 tot 09:15 - Inleiding, Linda Boudry (KCVS)

 •  Wat kan je vandaag verwachten?
 • Opzet: slotpunt van studie Verweving I
 • Toelichting bij het programma van de studiedag

09:15 tot 09:45 - Introductie tot verweving, Kathleen Van de Werf (BUUR Part of Sweco)

De theorie van verweving ontrafeld:

 • Drie opgaven
 • Zes kritische succesfactoren
 • Zeven actoren

09:45 tot 10:15 - Case Turnhout B-post, Cedric Heerman (Stad Turnhout)

10:15 tot 10:45 - Hoe ga je met verweving aan de slag?Michiel Van Balen (Miss Miyagi)

 • Definiëren van de verwevingsopgave
 • Grafische weergave van de opgave
 • Gebruik van het spiderdiagram als procestool
 • Inzetten van diverse types van tools

10:45 tot 11u00 - Korte pauze

11:00 tot 11:30 - Case Bouwblokvisie stad Gent, Kim Paduwat (stad Gent)

11:30 tot 12:00 - Toolbox en fiches van diverse tools BUUR Part of Sweco en Miss Miyagi

 • Overzicht van tools in een werkbare matrix
 • Voorbeelden uit de 5 casestudies

12:00 tot 12:30 - Slot en vervolg voor de toekomst Gert De Smedt (VLAIO)

 • Aankondiging break-out-rooms

12:30 tot 13:00 - Break-out rooms

 • Gestructureerde feedback als input voor vervolgverhaal

Deze studiedag wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Overlegtafels Economie’, met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, en in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

 

Bart Palmaers