Auteur:

Gepubliceerd op: 10-06-2021

De vaccinatiestrategie loopt op volle snelheid. Om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te behalen, is het van cruciaal belang om iedereen maximaal te bereiken en te vaccineren. Op laatjevaccinneren.be vind je meer informatie over de procedures voor:

  1. Buitenlanders in België en Belgen in het buitenland: personen zonder een officieel adres in België (familiebezoek of voor het werk) kunnen mits een verblijf van minstens 3 maanden in België gevaccineerd worden. Buitenlanders die nog niet beschikken over een BISnummer kunnen dit bij het lokaal bestuur van de tijdelijke verblijfplaats laten aanmaken en zich laten registreren op een lijst voor het betreffende vaccinatiecentrum.
     
  2. Precaire groepen: de populatiemanagers zijn verantwoordelijk voor de precaire groepen. Zij hebben de taak zo veel mogelijk personen te benaderen en te stimuleren voor vaccinatie waaronder de personen die onder de radar blijven.
     
  3. Zeevaarders en seizoenarbeiders (vanaf p 13): De seizoenarbeiders worden beschouwd als specifieke doelgroep voor de populatiemanager. De procedure voor de vaccinatie van zeevaarders werd uitgewerkt door de FOD Mobiliteit en de vaccinatie gebeurt in samenwerking met Mediport en Attentia in Zeebrugge.
     
  4. Diplomaten worden gevaccineerd volgens een uitgewerkte procedure door de FOD Buitenlandse Zaken.

Toch blijven er lokaal heel wat vragen bestaan over de concrete toepassing. Om die reden organiseert de VVSG een webinar op 15/06/2021, van 13:30 tot 15:30.

Tijdens dit webinar zetten we vooral in op de mogelijkheden in de praktijk en reiken we materiaal aan dat lokale besturen en andere organisaties kan helpen om bij deze groepen een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken. Het webinar is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Veerle Cortebeeck