Gepubliceerd op: 03-01-2022

Sinds de uitrol van de BelRAI screener op 1 juni 2021 werd het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden minder toegekend en verloren meer mensen hun recht op het zorgbudget bij aanvraag voor verlenging. De Vlaamse regering beslist om voor personen waarvan de erkenningsperiode vervalt vanaf 31 december 2021, het zorgbudget automatisch te verlengen met drie maanden.

De Vlaamse regering zal de komende weken de evolutie van de scores verder monitoren en vervolgens bekijken of bijsturing nodig is. 
In afwachting van deze bijkomende analyse wil minister Wouter Beke vermijden dat meer mensen hun zorgbudget verliezen. Daarom wordt voor personen waarvan de erkenningsperiode in het kader van het zorgbudget vervalt, dit zorgbudget automatisch verlengd met 3 maanden.
 
Deze maatregel ter vrijwaring van het zorgbudget gaat in voor dossiers die eindigen vanaf 31 december 2021 en enkel voor personen waarvoor geen attest beschikbaar is en waarvoor nog geen indicatiestelling werd afgenomen in het kader van een aanvraag voor verlenging. Negatieve scores die binnenstromen vanuit een hulpvraag gezinszorg zullen voorlopig genegeerd worden. De maatregel zal worden ingetrokken op het moment dat de bijkomende analyses van de scores van BelRAI screener zijn afgerond.
 
Vragen kun je stellen aan Belrai@vlaanderen.be