Auteur:

Gepubliceerd op: 17-08-2023

Het nationaal crisiscentrum beschikt over een Contact center om bij noodsituaties de bevolking te informeren. Hiervoor werd voor de periode 2023-2027 een raamcontract afgesloten met de Belgische onderneming WEngage.

Elke lokale overheid, geconfronteerd met een noodsituatie, kan gebruik maken van het Contact center en dit infonummer op elk moment activeren. Er is een permanente stand-by (24/7) waardoor het mogelijk is dit nummer binnen het uur te openen. Het aantal operatoren kan worden aangepast aan de noden, deze worden opgeleid in samenwerking met het NCCN en FOD Volksgezondheid.

Om gebruik te kunnen maken van het Contact center, dient het lokaal bestuur een overeenkomst af te sluiten. Die overeenkomst heeft als doel de activerings- en gebruiksomstandigheden van het Contact center bij noodsituaties te omschrijven en bij de activering een snelle authenticatie mogelijk te maken.
 
De ondertekening van de overeenkomst heeft geen directe financiële weerslag aangezien de stand-by 24/7 van het Contact center door het NCCN wordt gefinancierd. Enkel het effectief gebruik van het Contact center valt ten laste van de gemeente.

Intekenen op het vernieuwde raamcontract doe je op de website van het Nationaal Crisiscentrum

Thaïs De Vuyst