Auteur:

Gepubliceerd op: 18-12-2020

Vanaf 2021 krijgt een contractueel aangesteld personeelslid dat vader of meemoeder wordt vijftien dagen geboorteverlof. Tot op heden bedroeg dit aantal slechts 10 dagen. Het geboorteverlof verdubbelt zelfs tot 20 dagen vanaf 2023. Dat staat te lezen in het ondertussen gewijzigde artikel 30 §2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Voor het statutair personeel was een wijziging van de Rechtspositiebesluiten nodig opdat deze regeling ook voor hen van toepassing is. Dat is ondertussen gebeurd met het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2021). Inforum doc. nr. 345845.

 

 

Marijke De Lange