Auteur:

Gepubliceerd op: 21-12-2023

Op 19 december 2023 keurde de Kamer de Programmawet goed, met daarin het wettelijk kader voor de uitbreiding van het stelsel flexi-jobs (artikelen 183 t/m 187). Voor de lokale besturen komt er een uitbreiding naar de sectoren kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur.

Voor de modaliteiten van de uitbreiding (o.a. welke functies) is het wachten op een Koninklijk Besluit. Het is onduidelijk of dit KB er nog voor het jaareinde komt en of de uitbreiding al op 1 januari 2024 in voege treedt. 

Zodra we meer informatie hebben, vullen we dit aan op onze pagina over arbeidsmarktmaatregelen en personeelstekort.

UPDATE 11 januari 2024: de Programmawet (datum van afkondiging is 22 december 2023) werd op 29 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar het Koninklijk Besluit is nog volop in ontwikkeling. De uitbreiding naar de sectoren kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur zal pas in werking treden rond 1 april 2024.

Abderrazak El-Omari