Auteur:

Gepubliceerd op: 22-11-2023

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) lanceerde op 22 november twee nieuwe monitoringsinstrumenten voor het samenleven in diversiteit: de Barometer Samenleven en de Survey Samenleven in Diversiteit.
De Barometer Samenleven en de Survey Samenleven in Diversiteit zijn twee instrumenten die de diversiteit in de samenleving meten en opvolgen. Ze geven (lokale) beleidsmakers de nodige informatie om een beleid te voeren dat gebaseerd is op feiten en cijfers.
 

Barometer Samenleven

De Barometer Samenleven geeft een jaarlijks overzicht van acht doelstellingen die te maken hebben met het samenleven in diversiteit, zoals werk, onderwijs, sociale netwerken, verbondenheid, burgerschap, financiële draagkracht, gelijke behandeling en kennis van het Nederlands. De cijfers komen uit administratieve databanken en uit een speciale enquête die online en op papier wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van mensen met een Belgische, EU- of niet-EU-achtergrond van de eerste of tweede generatie. Het instrument toont aan welke doelstellingen beter of slechter werden gerealiseerd in het afgelopen jaar.


SID-Survey

De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige en diepgaande enquête die online en face-to-face wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van mensen met een Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense, Congolese of Afghaanse achtergrond. De enquête gaat over onderwerpen die niet in administratieve databanken te vinden zijn, zoals taalkennis en taalgebruik, sociale identiteit, sociale contacten, sociale participatie, houding ten opzichte van culturele diversiteit, gendergelijkheid en holebiseksualiteit. De eerste editie vond plaats in 2017, waardoor nu ook een evolutie op vijf jaar zichtbaar is. De Afghaanse achtergrondgroep is nieuw en het gaat om het eerste grote onderzoek bij deze groep. Door de combinatie van online met face-to-face bevraging hebben ook moeilijker bereikbare personen hun mening gegeven.
 

Cijfers op lokaal niveau

De beide instrumenten zijn een aanvulling op bestaande instrumenten voor lokale besturen zoals de PDF-rapport ‘Jouw lokale integratiescan’ en  'jouw gemeentescan'. ABB brengt een update van deze instrumenten ABB op 24 januari 2024.
 

Sabine Van Cauwenberge