twee jongen mannen werken aan fietsen

Auteur:

Gepubliceerd op: 04-10-2023

Op vrijdag 9 september keurde de Vlaamse regering de 'Conceptnota: turboplan beter inburgeren en sneller aan het
werk
' goed. Met dit plan wil Vlaanderen, binnen haar bevoegdheden,  nieuwkomers meer kansen geven op een toekomst, maar hen ook meer aanzetten om bij te dragen aan de welvaart van onze regio.

De nota bevat 10 acties die het inburgeringsbeleid nog verder moeten versterken en uitbreiden, bijkomende inspanningen vragen van de nieuwkomers of een betere begeleiding naar de arbeidsmarkt moeten realiseren. Bij deze 10 acties zijn er heel wat initiatieven die afstemmingen en samenwerking vragen met de lokale besturen.

Het turboplan biedt de kans op een betere samenwerking van het Vlaamse Inburgeringsbeleid met het lokaal integratie- en activeringsbeleid beleid. De VVSG vraagt dat de lokale besturen worden betrokken bij het regelgevend kader.
 

De tien acties van het Turboplan beter inburgeren en sneller aan het werk

 1. Verplicht leertraject voor kortgeschoolden
 2. Hoger niveau Nederlands voor midden- en hooggeschoolden
 3. Ondersteunen van nieuwkomers i.f.v. erkenning van diploma’s en EVC
 4. Instapjobs
 5. Recht op leefloon koppelen aan opleiding
 6. Inburgeren van EU- burgers
 7. Beter begeleiden tijdens het inburgeren
 8. Upgradetraject
 9. Bedrijven ondersteunen bij Nederlands op de werkvloer
 10. Discriminatiedrempels wegwerken
   
Sabine Van Cauwenberge