atste

Gepubliceerd op: 02-02-2021

Gemeenten die na een fusie ten minste 35.000 inwoners tellen, kunnen rekenen op een schuldovername van €500 per inwoner. Voor kleinere samenvoegingen ligt het bedrag lager. Dat heeft de Vlaamse regering op 29 januari 2021 beslist.

Bij de fusies van 2019 was het eenvoudig: alle samengevoegde gemeenten kregen een schuldovername van 500 euro per inwoner, ongeacht de grootte van de fusiegemeente. Er gold enkel een beperking van €20 miljoen per fusie.

De huidige Vlaamse regering vindt dat alleen fusies die leiden tot een gemeente met ten minste 20.000 inwoners voldoende bestuurskrachtig zijn en wil ook vermijden dat gemeenten op korte termijn tweemaal moeten fuseren. Dat doet ze door geen schulden over te nemen bij fusiegemeenten van minder dan 20.000 inwoners.

Uiteraard blijven dergelijke samenvoegingen mogelijk en kan men hier rekenen op inhoudelijke ondersteuning en de waarborg die geldt binnen het Gemeentefonds.

Grotere fusiegemeenten kunnen wel rekenen op een schuldovername, namelijk:

  • 200 euro per inwoner voor fusiegemeenten tussen 20.000 en 25.000 inwoners
  • 300 euro per inwoner voor fusiegemeenten tussen 25.000 en 30.000 inwoners
  • 400 euro per inwoner voor fusiegemeenten tussen 30.000 en 35.000 inwoners
  • 500 euro per inwoner voor fusiegemeenten met meer dan 35.000 inwoners

Verder geldt er een maximumbedrag van €50 miljoen schuldovername per fusie, wat overeenkomt met een fusiegemeente van 100.000 inwoners. Het officiële inwoneraantal op 1 januari 2022 is bepalend. Om voor de schuldovername in aanmerking te komen moeten de betrokken gemeenteraden vóór 1 januari 2024 een definitieve fusiebeslissing nemen.

Op dit moment zijn er nog geen gemeenten die met een princiepsbeslissing van de respectieve gemeenteraden hun fusieplannen voor 2025 hebben bekend gemaakt. In de vorige legislatuur waren er in Vlaanderen zeven samenvoegingen waarbij vijftien gemeenten betrokken waren.