Auteur:

Gepubliceerd op: 14-03-2024

Vertegenwoordigers van kinderen en ouders, van het werkveld (organisatoren en medewerkers) en experten stelden vandaag hun toekomstplan voor om de Vlaamse kinderopvang op middellange en lange termijn te hervormen. De tekst is geen onderhandeld plan waarover alle deelnemers het eens zijn, noch onderschrijft de VVSG op alle punten de tekst. Wel beschouwt de VVSG het eindresultaat als een zeer waardevol basisdocument ter inspiratie van politieke beleidsmakers. Ze kunnen hiermee een vanuit wetenschap en praktijk onderbouwd langetermijnplan opmaken om de doelstellingen te realiseren.

Zo was het voor de VVSG erg belangrijk dat er geen voorstel kwam dat gemeenten zou verplichten om opvang te organiseren daar waar de nood niet wordt ingevuld door private organisatoren. Ook het toewijzen van extra plaatsen en budget voor uitbreiding zit op niveau van de gemeente (en niet verschoven naar de eerstelijnszone). Er is opgenomen dat de lokale loketten kinderopvang - die al eerder als opdracht werden toegewezen aan het lokaal bestuur - moeten versterkt worden.

Lees de volledige tekst 'Een toekomstplan voor de kinderopvang.'

Ann Lobijn