breakdance pexels

Auteur:

Gepubliceerd op: 19-07-2023

De Vlaamse overheid wil met deze nieuwe subsidielijn kleinere spelers stimuleren om bovenlokaal samen te werken. Het gaat om een eenvoudigere procedure dan de bestaande subsidielijn binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking. Ze duren maximum één jaar en zijn van beperkte financiële omvang.

De aanvrager van de subsidie kan zowel een lokaal bestuur zijn als een rechtspersoon zonder winstgevend doel. Belangrijke nuance voor een lokaal bestuur dat eraan denkt om een dossier in te dienen: het moet een intentieverklaring ondertekenen om vanaf 2027 in te stappen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) met bovenlokale cultuurwerking en het mag nog geen structurele werkingssubsidie ontvangen vanuit het Departement cultuur, jeugd en media.  De subsidie is dus niet bedoeld voor bestaande samenwerkingsverbanden, en hoopt dus uiteindelijk ook andere gemeentes te stimuleren om te gaan samenwerken.  

De Vlaamse overheid plant de definitieve invoering van een dergelijke ‘kleine’ subsidielijn via het in aanpassing zijnde decreet bovenlokale cultuurwerking, en beschouwt dit tijdelijke reglement als een test voor de periode 2024-2026. De eerste indienronde loopt tot 1 maart 2024. Vanaf 2027 zouden kleine projecten dan enkel nog kunnen ingediend en geadviseerd worden vanuit bestaande cultuurregio’s.

Lieselot Decalf