Auteur:

Gepubliceerd op: 09-12-2021

Vanuit de vaststelling dat bomen belangrijke ecosysteemdiensten leveren, wil de stad Tielt ook private eigenaars ontmoedigen om bomen te rooien. Om die reden werd deze maand voor de periode 2022-2025 een belasting ingevoerd op het vellen, rooien en kandelaberen van bomen. Die moet betaald worden door aanvragers die een omgevingsvergunning krijgen.

De aanvrager die - verplicht of vrijwillig - overgaat tot het heraanplanten van een of meer bomen van een vergelijkbare waarde, wordt vrijgesteld van de belasting. Verdere vrijstellingen zijn onder andere voorzien voor professionele telers en terreinbeherende verenigingen en voor het vellen van bomen die een acuut gevaar opleveren. Het bedrag van de belasting varieert tussen 250 en 1000 euro naargelang de stamomtrek. Het is de bedoeling om de inkomsten uit de belasting te gebruiken voor de heraanplant van nieuwe bomen op het Tieltse grondgebied.

De stad heeft ook al langer een verstrengde verordening voor het rooien van hoogstammige bomen: vanaf een stamomtrek van 30 cm (op 1m hoogte) is er een vergunningsplicht. Op die manier wordt de complexe Vlaamse stedenbouwkundige wetgeving vermeden, die bepaalt wanneer wel of niet een omgevingsvergunning nodig is. 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van Stad Tielt. Je kan daar ook het reglement terugvinden.

Maarten Tavernier