Auteur:

Gepubliceerd op: 26-10-2019

De helft van de thuiszorgdiensten van lokale besturen heeft vacatures voor gezinszorg en poetskrachten en krijgt die maar moeilijk ingevuld. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bij haar leden. De VVSG wil dat deze jobs meer aanzien krijgen en vraagt ook dat de Vlaamse regering zorgt voor meer flexibiliteit en duidelijkheid over de subsidies die ze zal verstrekken voor extra jobs. Door de vergrijzing zal de nood aan thuiszorg in de toekomst alleen maar toenemen.
 

Weinig interesse

De helft van de lokale besturen heeft minstens één openstaande vacature voor verzorgende of poetskracht. Ze hebben er bovendien weinig vertrouwen in dat ze nieuwe mensen zullen vinden. Weinig of geen kandidaten die zich aanmelden en te weinig interesse in het takenpakket zijn de voornaamste oorzaken voor het tekort. ‘Men onderschat het belang van een poetskracht of verzorgende bij mensen thuis. Nochtans maken ze vaak het verschil: door dit werk kunnen mensen in hun vertrouwde omgeving blijven. Ze zijn de ogen en oren voor de hulpverlening: ze detecteren extra noden en zijn vertrouwenspersonen voor heel wat gebruikers,’ zegt Katelijne Vanderkerken van Zorgpunt Waasland.  'Onze medewerkers werken ook zeer zelfstandig en kunnen zich vlot aanpassen aan de verschillende thuissituaties,’ klinkt het. 
 

Hogere werkdruk 

De openstaande vacatures draaien bijna altijd om de vervanging van bestaande medewerkers, vaak omwille van pensioneringen. Dat vacatures niet worden ingevuld heeft gevolgen: in twee op drie diensten leidt dit tot een hogere werkdruk bij de medewerkers. Iets meer dan de helft zegt dat ook de afbouw van het aanbod in het vizier komt, zonder dat het al zo ver komt.
 

Afbouw zorg vermijden

De VVSG wil een afbouw van het aanbod absoluut vermijden en ziet oplossingen om het tij te keren. Er moet uiteraard voldoende personeel zijn om kwaliteitsvolle zorg te bieden. 'Aanwervingsprocedures kunnen vlotter en gerichter, de job van poetskracht of verzorgende verdient een betere waardering en we moeten volop inzetten op het versterken van competenties op de werkvloer,’ zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. In Leuven evolueert men daarom naar een meer wendbare organisatie. ‘We werken met flexibele uurroosters en combi-jobs, zo spelen we beter in op de behoeften van onze medewerkers,’ zegt Hilde Clincke van Zorg Leuven. Ook innovatie is belangrijk. ‘Onze medewerkers gebruiken vlotjes hun tablet voor de werkplanning of om signalen door te geven aan andere diensten,' aldus Clincke.  Door samenwerking met andere partners biedt Zorg Leuven nachtzorg aan.
 

Vlaamse regels en middelen

De thuiszorgdiensten zijn sterk afhankelijk van de regels en de middelen die de Vlaamse overheid bepaalt. Daarom wil de VVSG van de Vlaamse Regering snel weten hoeveel jobs er de komende jaren kunnen bijkomen. Het Vlaamse beleid koos jaren geleden al voor de vermaatschappelijking van de zorg: mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven, bijgestaan door een netwerk van organisaties en (eventueel) familie en vrienden zodat ze de overstap naar een woonzorgcentrum kunnen uitstellen. De vergrijzing doet de nood aan thuiszorg alleen maar toenemen. 'We hopen op een voldoende groei van de middelen; het gaat hier niet om een luxeprobleem maar om de zorg voor wie het thuis alleen niet redt,’ besluit Dries.

Nathalie Debast