Auteur:

Gepubliceerd op: 09-11-2023

Tussen oktober 2021 en maart 2023 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit Niet-terugvorderbare steun uit bij 11 lokale besturen. Audit Vlaanderen bundelde de belangrijkste bevindingen, die relevant zijn voor alle lokale besturen, in een globaal rapport.

In het rapport wordt vooral vastgesteld dat bij de geauditeerde lokale besturen aanvragen consequent dezelfde processtappen doorlopen alvorens tot een beslissing te komen, doch dat er wel eigen accenten en voorwaarden om in aanmerking te komen voor de steun worden opgelegd.

Audit Vlaanderen doet ook aanbevelingen rond het uitwerken van een visie op niet-terugvorderbare steun, controlemechanismen, richtlijnen en procesverloop.

Naast deze aanbevelingen en enkele goede praktijken, werd er in samenwerking met de VVSG een webinar georganiseerd op 28 september 2023. Deze webinar kan je hier (her)bekijken.

Meer info via audit@vlaanderen.be

Peter Hardy