Gepubliceerd op: 05-01-2022

Op 3 december 2021 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat subsidies toekent aan organisaties als compensatie voor het opleiden van medewerkers tot BelRAI-trainers en BelRAI-indicatiestellers.

Alle woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1 en centra voor dagverzorging ontvingen in de week van 20 december 2021 via een storting aan het lokaal bestuur/welzijnsvereniging een eenmalige subsidie met mededeling “opleiding BelRAI”. In de mededeling staat niet duidelijk vermeld dat dit bedrag voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1 en centra voor dagverzorging dient.

De voorzieningen kunnen expliciet naar dit bedrag vragen bij hun lokale bestuur. Het budget moeten ze niet meteen gebruiken, ze zijn daar vrij in zolang ze de bedragen op termijn maar aan BelRAI-opleidingen besteden. Meer informatie en uitleg over de berekening van de subsidie is terug te vinden in deze omzendbrief.

De diensten gezinszorg en OCMW’s/welzijnsverenigingen met indicatiestellers zullen in januari/februari 2022 ook een subsidie ontvangen als compensatie voor het opleiden van medewerkers. Het gaat om een bedrag van 3.399 euro per BelRAI-trainer en een bedrag van 1.370 euro per BelRAI-indicatiesteller. De VVSG en Zorggezind zullen de middelen doorstorten. Dit gebeurt op basis van het aantal trainers/indicatiestellers in juni 2021 geregistreerd in het vormingsportaal van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.