Auteur:

Gepubliceerd op: 08-01-2024

Tot en met 1 april 2024 loopt een oproep om strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid in te sturen naar de Vlaamse overheid. Publieke actoren zoals gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die een concreet project realiseren komen zo in aanmerking voor een subsidie, tenminste voor zover dat project de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen vergroot.

Dit betekent dat het project uitvoering moet geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau én de actuele beleidsaccenten van de Vlaamse overheid moet bevorderen. Ook dient er aandacht te zijn voor de interbestuurlijke samenwerking  door op het terrein 'gebiedscoalities' aan te gaan om de realisatie van het project mogelijk te maken. Initiatieven met louter een lokale uitstraling komen dus niet in aanmerking voor een subsidie.  

De projecten die uiteindelijk geselecteerd worden, krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren.

Voorafgaand aan de indieningstermijn wordt op 29 januari een online informatiesessie georganiseerd.

Meer info lees je hier

Xavier Buijs