Auteur:

Gepubliceerd op: 23-12-2021

De Vlaamse Regering kent vanaf 2021 een compensatie toe aan de lokale besturen om de oversijpelingseffecten van het VIA6-akkoord naar het niet-VIA-personeel op te vangen. Het gaat over een jaarlijks budget van 30 miljoen euro, zoals afgesproken met de VVSG en de vakbonden.

Personeelsleden van de VIA-diensten werken binnen een lokaal bestuur immers in eenzelfde organisatie als de personeelsleden die niet tot een VIA-dienst behoren en vaak zelfs in hetzelfde kantoor, departement of dienst. Het toekennen van koopkrachtvoordelen aan VIA-personeelsleden naar aanleiding van een VIA-akkoord, leidt daarom tot de vraag naar een analoog koopkrachtvoordeel voor de andere niet-VIA personeelsleden binnen een lokaal bestuur.

De compensatie van 30 miljoen euro dekt ongeveer twee derden van de kostprijs van de verhoging van de eindejaarstoelage voor het niet-VIA-personeel. Hoe dit bedrag over de lokale besturen verdeeld wordt en de bedragen per bestuur kan je lezen op de webstek van ABB. Het geld wordt dit jaar nog gestort.

Piet Van Schuylenbergh