Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2024

Op vrijdag 5j juli  besloot de ministerraad om de huidige strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP 2023 – 2024) voor een jaar te verlengen. Hierdoor lopen de plannen nu door tot en met 31 december 2025.

Door de aangekondigde hervorming van deze middelen was er veel onzekerheid bij de lokale besturen over de toekomst. Dankzij deze verlenging is de continuïteit van het lokale veiligheidsbeleid gewaarborgd. De VVSG is tevreden dat minister Verlinden gehoor heeft gegeven aan onze oproep om de plannen te verlengen.

Daarnaast is de extra financiering voor steden en gemeenten met een voormalig veiligheids- en samenlevingscontract (de zogenaamde ex-veco middelen) verlengd tot en met 31 december 2024.

Melissa Rasschaert