Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2021

Ruim drie op vijf lokale besturen die een vaccinatiecentrum runnen, nemen minstens een deel van de kosten van het vaccinatiecentrum op zich. Ze investeren vooral in extra call-agents.  Ze geven ook aan deze kosten bewust zelf te dragen om de dienstverlening naar de burger te verbeteren. Tegelijk dringen ze bij de Vlaamse overheid aan op een snelle verlenging van de subsidie na 31 juli 2021. Ze willen ook betere communicatielijnen vanuit de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit een bevraging die de VVSG deed bij de lokale besturen die een vaccinatiecentrum ‘trekken’.

Inzet infrastructuur en medewerkers


Voor de ‘penhoudende’ lokale besturen, dat zijn de gemeenten die de trekker zijn van een vaccinatiecentrum, voorzag de Vlaamse overheid in een subsidie van 65 miljoen voor logistiek personeel en infrastructuur. Ongeveer 1 op 3 gemeenten geeft aan dat die de kosten niet volledig dekt. De tekorten liggen vooral bij de opbouw, huur en inrichting van het gebouw, de IT-kosten en de tussenkomst in de (logistieke) personeelskosten. Bijna 7 op 10 vaccinaties verlopen in een gebouw dat eigendom is van een gemeente, zoals de sporthal of een cultureel centrum. Dat druk de kosten aanzienlijk. Anderzijds werkt bijna de helft samen met de eventsector wat de kosten dan weer doet stijgen.  Lokale besturen zetten ook eigen medewerkers in het vaccinatiecentrum in, zonder dat dit doorgerekend wordt aan de Vlaamse overheid. Ze doen dit om de dienstverlening naar de bevolking te verbeteren en omdat er ruimte is bij een aantal diensten doordat er bijvoorbeeld nog geen events te organiseren vallen. Zo stellen ze ook meer call agents aan dan de 4 waarvoor Vlaanderen een subsidie geeft. Heel wat mensen nemen telefonisch contact op, het is dan erg belangrijk dat ze op een professionele en rustige manier geholpen worden, het boezemt vertrouwen in voor het vaccinatiemoment zelf. 
 

Duidelijkheid over exitstrategie


Op dit moment loopt de Vlaamse subsidielijn af op 31 juli 2021. Toch plannen vaccinatiecentra nu al afspraken in na die datum, ook contracten  en engagementen moeten worden verlengd. De VVSG drong al herhaaldelijk aan op snelle duidelijkheid over een verlenging van de subsidie. Die moet zo veel mogelijk kostendekkend zijn, al beseffen lokale besturen dat een deel van de tekorten bij hen terecht komt wegens de extra inspanningen. Met de vaccinaties bereiken ze het gros van de volwassen bevolking, het vergt een enorme inspanning van professionals en vrijwilligers en is tegelijk een uithangbord voor het lokale niveau. ‘Men wil duidelijk dat mensen tevreden zijn over hun vaccinatie en terugkomen voor die tweede spuit’, luidt het. 

Ook de verdere vaccinatiestrategie moet nu duidelijk worden; meer en meer vrijetijdsactiviteiten hernemen binnenkort, steden en gemeenten willen weten wanneer vrijetijdsinfrastructuur opnieuw kan dienen voor sport, spel en cultuur en/of ze toch andere oplossingen moeten zoeken.
 

Communicatie kan efficiënter


De communicatie vanuit de Vlaamse overheid naar het vaccinatiecentrum én naar de lokale besturen is volgens de respondenten een pijnpunt. Belangrijke boodschappen moeten eerst naar de vaccinatiecentra én rechtstreeks naar de lokale besturen gecommuniceerd worden vooraleer ze naar de brede bevolking gaan. Dit zorgt anders steeds weer voor een zware druk op de callcenters wanneer ze zaken vernemen via burgers die opbellen omdat ze iets in de media hebben gehoord.  

De VVSG kaart deze punten ook aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Nathalie Debast