Auteur:

Gepubliceerd op: 22-11-2023

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid is van plan om met lokale besturen een lerend netwerk op te zetten. Dit netwerk heeft als doel om gemeenten in staat te stellen een nog krachtiger en innovatiever inclusief omgevingsbeleid te voeren. Een van de obstakels voor verandering in de leefomgeving is het verschil in capaciteit en mogelijkheden tussen individuen om zich aan te passen aan een veranderende buurt. Bijvoorbeeld, de impact van het instellen van autovrije straten is niet voor iedereen gelijk. Daarom worden bij de uitvoering van projecten op het terrein vaak vragen en problemen rond sociale draagkracht geconstateerd.

De Vlaamse overheid is op zoek naar lokale voorbeelden waar het omgevingsbeleid en de implementatie ervan te maken krijgen met genoemde vragen en problemen. Daarnaast zoekt men ook naar goede praktijkvoorbeelden waarin lokale besturen succesvol met deze uitdagingen zijn omgegaan.

Heb je die? Laat het voor 15 december weten aan het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Word je project uiteindelijk geselecteerd dan staat je een kortlopend traject van kennisuitwisseling met andere gemeenten en inhoudelijke ondersteuning vanuit Vlaanderen te wachten. Een financiële tegemoetkoming is er niet. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Vlaamse overheid 

Xavier Buijs