Auteur:

Gepubliceerd op: 28-02-2024

De VVSG belicht het belang van een goed stagebeleid en de juiste omgang met studenten en leerlingen in opleiding in woonzorgcentra. Meer dan 120 openbare woonzorgcentra en 13 verpleegkunde scholen in het Vlaamse land werkten hiervoor samen. Dit resulteerde in een brochure met waardevolle tips voor het begeleiden van stagiairs verpleegkunde in woonzorgcentra. 
 

Brochure met praktijktips

De brochure is tijdens een speciaal evenement aan de leden voorgesteld. Het document bevat praktische informatie over het begeleiden van stagiairs verpleegkunde bij het begin, tijdens en na afloop van de stageperiode. De tips in de brochure zijn ook bruikbaar voor andere studenten en beroepen in de zorgsector.
 

Pensioen medewerkers

Het doel van stages is mensen voor te bereiden op een zorgberoep. Deze stages dienen kwalitatief en respectvol te gebeuren. Er is een stijgende nood aan meer zorgmedewerkers. Uit onze analyse bleek eerder dat één op vier collega's de komende 10 jaar met pensioen vertrekt.
 

Resultaat

De VVSG-actie zorgde voor bijkomende inzichten rond stage bij de woonzorgcentra en de scholen. Er zijn meer dan 40 nieuwe stageplaatsen voor studenten in openbare woonzorgcentra gecreëerd. De VVSG streeft ernaar de kwaliteit op de stageplekken te ondersteunen en zo de toeleiding van nieuwe krachten tot het werkveld te optimaliseren. De stagiairs van vandaag zijn immers de collega's van morgen.
 

Reactie studenten

Robbe Van Leemput, bestuurder van de Vlaamse Vereniging voor Studenten, was ook uitgenodigd voor het slotevent. Hij drukte zijn waardering uit over het eindresultaat en de aandacht voor dit onderwerp, namens de studenten. Hij legde in zijn reactie het accent op de impact van roddelen onder collega's op de motivatie van studenten, het belang van het mogen maken van fouten tijdens de opleiding en de voorbeeldfunctie die mentoren en evaluatoren hebben.

De VVSG blijft zich sterk inzetten om de zorgsector kwalitatief te versterken. Ze doet dit door de woonzorgcentra en haar medewerkers te ondersteunen. En dat geldt ook voor collega's in wording.

Mike Deschamps