Auteur:

Gepubliceerd op: 22-09-2021

Tot nu hield Gent een belasting op motoren aan, een reglement dat zijn basis vindt in de jaren ‘50. Het hoeft geen uitleg dat het economische landschap en type industriële activiteit sindsdien grondig gewijzigd is. Opgesteld vermogen is geen goede indicator meer voor financiële draagkracht van ondernemingen, en al zeker niet voor het energieverbruik. Zo is er een groot verschil tussen machines die sporadisch gebruikt worden of 24/7 draaien. Er zijn ook bedrijven met een hoog verbruik zonder motoren (thermisch vermogen, computers of servers,…).

De nieuwe algemene bedrijfsbelasting houdt rekening met 2 grondslagen: de bedrijfsoppervlakte (vanaf 500 m2) en het energieverbruik (vanaf 1 miljoen kWh tot 2027, daarna vanaf 750.000, zowel voor elektriciteit, gas, olie,…). Het uitgewerkte systeem heeft als bedoeling om bedrijven te stimuleren om de klimaatdoelstellingen van de stad te ondersteunen en de shift naar lokale hernieuwbare energie te maken. Door een hoger bedrag naargelang het energieverbruik stijgt, worden ondernemingen gestimuleerd om hun verbruik te beperken. Er zijn ook vrijstellingen voor o.a. groene energie (zowel lokaal opgewerkte en verbruikte elektriciteit als de ingenomen oppervlakte), warmte als energiedrager (om uitwisseling van restwarmte tussen bedrijven niet te ontmoedigen) en energie voor voertuigen die op de openbare weg gaan (om zo te zorgen dat ondernemingen die elektrische laadpalen ter beschikking stellen daar niet voor benadeeld worden). Ook startende en groeiende ondernemingen worden vrijgesteld of blijven tijdelijk in de lagere klasse belast.

Er is getracht om de administratie zo licht mogelijk te maken. Het bedrag wordt niet berekend op basis van het exacte verbruik, er worden bepaalde vorken toegepast waaraan een forfaitair tarief gekoppeld is. Zo kan na de 1e aanslag gewerkt worden met een voorstel van aangifte: zolang de oppervlakte van het bedrijf en het verbruik binnen dezelfde energievork valt, hoeft het bedrijf geen actie ondernemen. Ook is het mogelijk om een volmacht te geven zodat de stad elektriciteits- en aardgasverbruik rechtstreeks bij Fluvius kan opvragen.

Het reglement is op maat van (de bedrijvigheid in) Gent, maar ook andere besturen die nadenken over vervanging van een belasting op motoren of drijfkracht vinden er ongetwijfeld inspiratie in.

Voor meer info kan je terecht op de website van Stad Gent.

Maarten Tavernier