Gepubliceerd op: 23-07-2021

De beelden van de overstromingen in Wallonië en enkele Vlaamse steden en gemeenten zit nog vers in ons geheugen. Heel wat locaties zijn getroffen, en krijgen te kampen met verwoeste infrastructuur, woningen en menselijk leed. De Waalse steden en gemeenten proberen zo snel mogelijk de schade in kaart te brengen, in te dijken en weg te werken, en daarvoor is alle hulp meer dan welkom.

De gemeentelijke diensten, het leger en de hulpdiensten van de centrale overheden ontfermen zich momenteel over diverse opruim- en schoonmaakacties, samen met private ondernemingen, burgerinitiatieven en hulp van naburige of verderaf gelegen gemeenten. Er werden al heel wat middelen en manschappen ter beschikking gesteld, maar jammer genoeg nog te weinig om in alle getroffen gebieden het nodige te doen.

Om die reden heeft de Union des Villes et Communes de Wallonie een solidariteitsoproep gedaan naar alle burgemeesters, met de vraag om de zwaarst getroffen gemeenten van het nodige materiaal te voorzien om de acties op het terrein tot een goed einde te brengen - van vrachtwagens tot containers, veeg- en graafmachines, … - en personeel ter beschikking te stellen (machinisten op het terrein, werfleiders, …). De diensten van de Gouverneur van de provincie Luik coördineren de steun die binnenkomt via deze actie en zorgen voor dispatching naar de betrokken gemeenten.

We roepen alle lokale besturen warm op om de oproep van onze zusterorganisatie na te slaan, en te kijken op welke manier geholpen kan worden. Zij het met een veegmachine of versterking van de lokale technische ploeg. Daarnaast zijn we ook dankbaar voor het werk dat de vele vrijwilligers, hulpdiensten, lokale besturen en andere overheden al geboden hebben naar aanleiding van deze ongeziene ramp.