Auteur:

Gepubliceerd op: 26-07-2023

Elk jaar zet de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (VVDB) rolmodellen op het gebied van leefbare dorpen of plattelandsbuurten in de schijnwerpers met de GoeBezig-prijs. De wedstrijd draait dit jaar rond het thema ‘Ontharden van de gemeenschap’ (naar een warmer samenleven). Daarbij ligt de focus op inclusief samenwerken met alle lagen van de gemeenschap (leeftijden, verenigingen, ondernemers,…)

Lokale besturen die de voorbije jaren met een opvallende creativiteit en inzet een belangrijke bijdrage leverden om op een kwalitatieve en duurzame manier te werken aan het ontharden van uw gemeenschap tot een warmer samenleven, kunnen zich kandidaat stellen voor de prijs via dit deelnameformulier. Belangrijk hierbij is wel dat het project maximum 3 jaar geleden opgestart werd en nu nog lopende is. De deadline voor kandidaatstelling is 18 september voor 10 uur.

De jury let bij de beoordeling op volgende criteria:

Het project is erin geslaagd…

  • in te gaan op een vraag of een initiatief van dorpsbewoners, al dan niet verenigd in een bewonersgroep of dorpsvereniging of, indien het initiatief van het lokaal bestuur zelf uitkwam, van bij de opstart of in de loop van de realisatie een samenwerking op te zetten met de burgers (mogelijk verenigd in een bewonersgroep of dorpsvereniging);
  • van bij de opstart of in de loop van het project dorpsbewoners of bevolkingsgroepen te betrekken. Het project had en heeft een verbindende rol;
  • de ideeën, noden en wensen van zoveel mogelijk burgers of doelgroepen te integreren;
  • een origineel, kwalitatief en duurzaam resultaat op te leveren voor zowel individuele burgers als bevolkingsgroepen;
  • het dorp op een positieve manier in de kijker te zetten (in de gemeente of binnen een ruimere regio).
Roman Cluytens