Gepubliceerd op: 01-07-2021

Elk jaar zet de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (VVDB) rolmodellen op het gebied van leefbare dorpen of plattelandsbuurten in de schijnwerpers met de GoeBezig-prijs. Dit jaar werd als wedstrijdthema gekozen voor het kwalitatief inrichten van publieke ruimte via een participatief proces, in samenwerking met burgers of burgergroepen.

Lokale besturen die in de voorbije jaren kozen voor een participcatief traject rond de inrichting van publieke binnen- of buitenruimte kunnen zich kandidaatstellen voor de prijs via een deelnameformulier. Belangrijk hierbij is wel dat de inrichting maximum 2 jaar geleden afgewerkt mag zijn. Het volledig participatief traject mag natuurlijk langer lopen.

Voor de beoordeling zal de jury zich baseren op enkele richtinggevende criteria:

 • De inrichting gaat in op een initiatief van dorpsbewoners en zij werden ook betrokken doorheen het verloop van het project. De inrichting kan er ook gekomen zijn op initiatief van het lokaal bestuur zelf, op voorwaarde dat er werd samengewerkt met dorpsbewoners bij de opstart of in de loop van de realisatie.
   
 • Ideeën van dorpelingen of dorpsverenigingen worden mee geïntegreerd in de realisatie.
   
 • Op creatieve wijze slaagt men erin een kwalitatief en duurzaam eindresultaat te bekomen. 
   
 • De inrichting maakt lokale besturen en dorpsbewoners warm voor de organisatie van verbindende activiteiten - klein of groot - in de toekomst.
   
 • De inrichting gaat in op de wensen en behoeften van zoveel mogelijk doelgroepen uit het dorp of focust net op een specifieke doelgroep zodat deze meer groeikansen krijgt.
   
 • Het initiatief zet het dorp op een positieve manier in de kijker.

De uitreiking van de prijzen zelf zal doorgaan op zaterdag 16 oktober in Mechelen. De precieze locatie en het tijdstip zullen later meegedeeld worden via de kanalen van de VVDB.