Auteur:

Gepubliceerd op: 17-05-2022

Op 9 mei 2022 publiceerde de SERV hun advies over de Vlaamse datastrategie en data-actieplan 2022. De SERV schuift in zijn advies prioriteiten en resterende werkpunten naar voren om de datastrategie en het volgende data-actieplan te versterken. In het bijzonder hoopt de SERV dat snel wordt overgegaan naar de aangekondigde oprichting van een opvolgingscomité bij de datastrategie met o.a. vertegenwoordigers van de SERV en de VLIR.

In 2021 formuleerde de VVSG in het standpunt Naar een Vlaamse datastrategie enkele vragen en verwachtingen. De VVSG vindt een aantal gelijkaardige aanbevelingen in het advies van de SERV terug.

Zo benadrukt ook de SERV het belang van de lokale besturen (p.27): 

"Daarnaast komt interbestuurlijke samenwerking weinig aan bod. Het gaat dan over afstemming en samenwerking met de federale overheid enerzijds en met de lokale besturen anderzijds. Niet meer dan vijf actiepunten vermelden de lokale besturen (acties nr. 1,25; 2,17; 2,18; 3,24; 5,7) en slechts vier actiepunten gaan over samenwerking met de federale overheid (acties nr. 3,49; 4,27; 4,31; 5,11). Drie daarvan zijn goed en nodig, maar zeer algemeen: het plegen van regelmatig overleg tussen bronbeheerders, samenwerking in ICEG rond semantische standaarden, het verbeteren van de open data maturiteit. Eén gaat over het terugkoppelen van de VSA naar het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) in verband met de governance van verkeersstromen. Nochtans is interbestuurlijke coördinatie en uitwisseling van data cruciaal. Het is geen toeval dat de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland juist dit element benadrukt. Ook de VVSG onderstreepte het belang van goede samenwerking tussen lokale, Vlaamse en federale instanties (VVSG, 2021).

Lokale besturen hebben een belangrijke rol in het data-ecosysteem. Ze zijn bv. voor verschillende gegevensbronnen gegevensinitiator. De lokale besturen zijn ook belangrijke partners om bv. het potentieel van sensordata te ontgrendelen. Het regeerakkoord wil dat alle Vlaamse entiteiten, in nauwe samenwerking met de lokale besturen, data optimaal poolen, gebruiken en openstellen, met respect voor privacy en vertrouwelijkheid. Deze doelstelling is nog te weinig terug te vinden in het data-actieplan."

Ward Van Hal