Auteur:

Gepubliceerd op: 13-03-2024

Fusiegemeenten zouden een afwijking moeten krijgen op het bodemdecreet zodat hun fusie geen extra bodemonderzoeken met zich meebrengt. Dat vraagt de stad Lokeren en de VVSG steunt die vraag.

Gemeenten die fusioneren, moeten louter omwille van hun fusie de risico-gronden van de fuserende gemeenten en OCMW’s onderzoeken op bodemverontreiniging. Elke fusie doet immers een nieuwe rechtspersoon ‘gemeente’ en een nieuwe rechtspersoon ‘OCMW’ ontstaan. Het bodemdecreet aanziet een fusie van rechtspersonen als een overdracht van hun risico-gronden, waardoor ze die opnieuw moeten onderzoeken. 

Die extra onderzoekplicht lijkt ons overbodig. De bescherming van de ‘koper’ is hier niet relevant: de ene gemeente zal de fusie niet pauzeren totdat de andere zijn risico-gronden heeft onderzocht.

De VVSG heeft voorgesteld om deze specifieke onderzoeksplicht te schrappen. De minaraad was het daarmee eens. De Vlaamse regering ging daar niet op in bij de behandeling van het zgn. verzameldecreet omgeving. Dat ontwerp wil de onderzoeksplicht behouden maar spreidt die in de tijd: een fusiegemeente moet in 2025 al haar risicogronden inventariseren en tegen eind 2027 alle risicogronden laten onderzoeken. 

Nochtans was er bij de creatie van de woonmaatschappijen wel een afwijking die de onderzoeksplicht naar aanleiding van hun fusies schrapte. Dat vinden we een betere regeling. Normaal gezien zou het verzameldecreet omgeving dit regelen, maar dat ontwerpdecreet is nog niet ingediend in het Vlaams Parlement. Intussen zijn de fusiedecreten klaar voor behandeling in de commissie Binnenland van het Vlaams Parlement. De vrijstelling van de onderzoeksplicht zou dan eerder in de individuele fusiedecreten terecht moeten komen.

Meer info voor VVSG-leden: Steven Verbanck
 

Steven Verbanck