Auteur:

Gepubliceerd op: 06-07-2021

Van ver of van dichtbij, lang geleden of nog maar recentelijk, heb je wel eens van FALCO gehoord.  FALCO staat voor Financing Ambitious Local Climate Objectives en is een Horizon 2020 project dat als doel had om welbepaalde ‘doorbraakprojecten’ financiële drempels weg te werken door innovatieve financieringsoplossingen te ontwikkelen en ook daadwerkelijk op het terrein uit te testen.

Want vele actoren willen inzetten op verduurzaming / klimaatneutraliteit – maar het ontbreekt hen aan concrete tools.  FALCO ontwikkelde een aantal tools en heeft deze ook op het terrein bewezen.

Op 5 september 2017 kwamen ze voor het eerst met FALCO naar buiten via een start event.  Nu, vier jaar later, zijn ze blij het Slotevent te kunnen aankondigen. Er zijn heel wat resultaten geboekt en nog meer leerprocessen doorlopen.  Ze zijn gestart met vijf doorbraakprojecten.  Voor drie van deze doorbraakprojecten werden effectief ook financieringsoplossingen ontwikkeld.  Voor twee van deze doorbraakprojecten werden de financieringsoplossingen ook daadwerkelijk reeds toegepast in Vlaanderen – hopelijk volgt de concrete toepassing van de financieringsoplossing voor het derde doorbraakproject ook nog.  Graag delen zij hun ervaringen met jou.
Wil je erbij zijn?  Houd dan zeker jouw agenda vrij op 18 november (voormiddag en netwerklunch).  Je wordt verder op de hoogte gehouden (agenda, praktische zaken, …).

Wat komt zeker aan bod?

  • Strategisch portefeuillebeheer om kostenefficiënte diepgaande energetische renovaties van publieke gebouwen mogelijk te maken.
  • Derde Partij Financiering via ESCO’s bij de renovatie van (onder meer) zorginstellingen;
  •  Versnelling van renovatie van private woningen via het aanbieden van een persoonlijke lening (voldoende langlopend, voldoende hoog ontleningsbedrag, en met aangepaste begeleiding bij de renovatie).

Ook ervaringen vanuit andere initiatieven rond financiering van klimaatinvesteringen zullen een plaats krijgen tijdens het event.

Onder voorbehoud van de Covid-maatregelen op dat moment, voorzien ze aansluitend aan het event een netwerk-lunch om, onder elkaar en met de FALCO partners, ervaringen uit te wisselen.

Elke de Taeye