Auteur:

Gepubliceerd op: 08-03-2022

Ook samenwerkingsverbanden van OCMW's kunnen voortaan een fiscaal attest afleveren voor giften. Dat blijkt uit de recent goedgekeurde wet houdende diverse fiscale bepalingen.

Het was al langer zo dat OCMW's een mogelijke begunstigde waren voor fiscaal aftrekbare giften. Nu worden daar de samenwerkingsverbanden van OCMW's aan toegevoegd. Er zijn wel twee belangrijke voorwaarden: de bedoelde verenigingen moeten rechtspersoonlijkheid hebben en ze mogen alleen OCMW's onder de leden tellen. Ook de deelname van een gemeente kan dus niet om in aanmerking te komen voor deze mogelijkheid.

De motivering voor deze uitbreiding luidt als volgt: 'OCMW’s zijn in principe actief binnen de gemeentegrenzen. Gelet op de verschillende gemeentefusies, de regiovorming, en het feit dat punten voor zorg en welzijn steeds meer worden gecentraliseerd ten nadele van dunner bevolkte gebieden, is de gemeentegrens vaak een ernstige beperking ten nadele van de hulpbehoevenden. OCMW’s werken dan ook meer en meer samen in intergemeentelijke verbanden.'

Voor alle duidelijkheid: gemeenten, samenwerkingsverbanden van OCMW's met deelname van andere rechtspersonen en andere lokale spelers die ook fiscale attesten voor giften willen kunnen uitreiken, moeten daarvoor een erkenning aanvragen bij de minister van Financiën.

De nieuwe regeling gaat in voor giften vanaf 1 januari 2022.

Jan Leroy