Auteur:

Gepubliceerd op: 01-03-2023

Om lokale besturen beter te ondersteunen bij vragen en vorming over Roma ondersteunt de Vlaamse overheid het Roma Experten Netwerk. Het opzet van dit netwerk is dat de Roma experten hun expertise delen met andere lokale besturen, met de Vlaamse overheid en met de VVSG.

CAW Antwerpen, stad Gent, stad Sint-Niklaas en Foyer vzw (Brussel) vormen het Roma Experten Netwerk. 

Meer info op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering

Sabine Van Cauwenberge