Auteur:

Gepubliceerd op: 29-06-2022

Roeselare lanceerde vorige week onder de noemer Klimaatcoalitie #VANRSL een breed en lange termijn netwerk om mee haar klimaatambitie waar te maken. Roeselare wil klimaatneutraal zijn tegen 2050 en wil met dit partnerschap de krachten bundelen. De omslag naar een toekomstbestendig en klimaatneutraal Roeselare kan immers niet zonder de betrokkenheid van en samenwerking met alle lokale stakeholders. Bij de uitwerking van het klimaatplan en de Klimaatswitch #VANRSL waren reeds verschillende Roeselaarse organisaties betrokken. Ook bij de ondertekening van het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact in het najaar van 2021 waren tal van bedrijven, scholen en verenigingen aanwezig.

Nu is het de bedoeling om nog een versnelling hoger schakelen en werk te maken van een specifieke Klimaatcoalitie #VANRSL. Dit wordt opgezet als een sterk, concreet en structureel samenwerkingsverband tussen de Stad en de Roeselaarse gemeenschap. In de Klimaatcoalitie zitten zowel ondernemingen, scholen, verenigingen, als land- en tuinbouw, de Stad zelf en verschillende organisaties uit Roeselare.

De kick-off stond in het teken van duurzame warmte, één van de vier werven van het ambitieus Klimaatprogramma. De andere werven zijn: duurzame energie, duurzaam wonen en een duurzame omgeving. Inspiratie werd niet toevallig gezocht in Denemarken, een land waar warmtenetten een substantieel deel van de warmtevoorziening vormen. VVSG was vertegenwoordigd in het panelgesprek rond dit thema. Na de voorstelling in primeur van de warmtetransitiekaart van de stad, was er met de aanwezigen een workshop rond het thema. Hier werd heel concreet nagedacht wat de aanwezige actoren, een 60-tal personen, kunnen betekenen voor de stad in dit thema. 

 

Maarten Tavernier