Auteur:

Gepubliceerd op: 08-10-2019

Gemeenten die zelf instaan voor hun rioolbeheer, moeten bij de opmaak van het meerjarenplan rekening houden met de nieuwe richtlijn van de VMM. Vanaf het boekjaar 2020 zal de rapportering over de gemeentelijke sanering verlopen via de digitale rapportering van de jaarrekening. Bij de opmaak van de budgetsleutels is het belangrijk dat enkel rapporteerbare uitgaven en ontvangsten gekoppeld worden aan beleidsveld 0310. Beleidsveld 0310 zal het enige beleidsveld worden voor de registratie van saneringsactiviteiten, inclusief noodzakelijke wegeniswerken. Dat brengt ook met zich mee dat niet-noodzakelijke wegeniswerken bij rioolprojecten niet op dit beleidsveld geboekt mogen worden.

De VVSG was betrokken bij de studie die resulteerde in de opmaak van deze richtlijn. We zijn sterk voorstander van de planlastvermindering door gebruik te maken van de digitale rapportering en de transparantie. Over de voorgestelde toeslagpercentages voor indirecte kosten en financieringskosten zal de VVSG nog in gesprek gaan met de VMM.

Transparantie over saneringsmiddelen

Deze afspraken zullen helpen om aan te tonen dat de saneringsmiddelen van de drinkwaterfactuur ook daadwerkelijk gebruikt worden voor de gemeentelijke saneringsopdracht. Die transparantie over de aanwending van de saneringsmiddelen op de drinkwaterfactuur is een permanent aandachtspunt en is ook opgenomen in het Vlaams regeerakkoord.

Christophe Claeys