Auteur:

Gepubliceerd op: 26-05-2023

Het LIFE-programma, het Europees programma voor milieu en klimaat, heeft haar jaarlijkse projectoproepen voor het LIFE-subprogramma Clean Energy Transition (CET) gelanceerd. De projectoproepen zijn te vinden op het Funding and Tenders Portal. Daar kan je ook een FAQ-sectie vinden en zoeken naar partners voor jouw project. 

Om potentiële aanvragers te helpen bij de opmaak van hun voorstellen, heeft de Europese Commissie (CINEA) ondersteunend materiaal (handleidingen, partner search tools, FAQs) op de LIFE-website geplaatst. Op 1 juni organiseert CINEA een reeks infodagen over de LIFE CET-oproepen. Op de website van deze infodagen hebben ze ook een virtuele networking tool opgericht, waar je 1-op-1 meetings met potentiële partners kan inplannen en partner searches op de marketplace kunt bekijken en zelf toevoegen. LIFE CET zal ook aan bod komen tijdens de Belgische LIFE infodag op woensdag 31 mei 2023. Inschrijven kan door dit formulier in te vullen.

De 2023-projectoproep heeft een indicatief budget van 98 miljoen euro. De co-financieringsgraad voor CET-projecten is 95% van de totale projectkosten. Dat wil zeggen dat je EU-subsidies kan krijgen voor 95% van de totale projectkosten. De deadline voor indiening van de projectvoorstellen is 16 november 2023 (one-stage-applications).

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is het Vlaams contactpunt voor LIFE CET. In geval van vragen, geef het EU-financieringsteam van VEKA dan zeker een seintje via veka.eufinanciering@vlaanderen.be

Ook Netwerk Klimaat biedt ondersteuning bij het schrijven van een projectdossier. Wil je een projectidee aftoetsen of ben je op zoek naar partners, laat het even weten via het aanmeldloket voor subsidies.

Leen Van der Meeren