Auteur:

Gepubliceerd op: 06-09-2023

De minister van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding lanceert een projectoproep gericht op medewerkers van lokale besturen om de bestaansonzekerheid bij jongeren, inclusief studenten, aan te pakken.

Het doel is om projecten te subsidiëren die zich richten op het identificeren van de behoeften van jongeren binnen de OCMW's en het ondernemen van relevante outreach-acties. De Covid-19-crisis heeft de armoede onder jongeren verergerd, terwijl zij al een kwetsbare groep vormden. In december 2017 ontvingen 44.922 jongeren onder de 25 jaar leefloon. In 2022 steeg dit aantal tot 51.077. Daarnaast zijn er nog jongeren die geen beroep hebben gedaan op het OCMW, en (werk-)studenten die niet goed geïnformeerd zijn over hun rechten.

Elk OCMW of consortium van minstens 2 OCMW's kan een aanvraag indienen, met een maximale subsidie van € 100.000. Er zullen 10 OCMW's of consortia worden geselecteerd.

Meer informatie is te vinden op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

Dossiers kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 september 2023 om 23.59 uur.

 

 

 

Nele Schroyen