Auteur:

Gepubliceerd op: 18-08-2021

De Minister van Sociale Integratie voorziet met middelen van de Nationale Loterij in een nieuwe subsidie-oproep om bijkomende housing first trajecten op te starten.

'Housing First' bewijst al enkele jaren een goede methodiek te zijn om chronische dakloosheid aan te pakken. Cijfers uit de bestaande projecten tonen aan dat de betrokken cliënten hun woning  behouden, hun rechten opbouwen en toe eigenen en dat hun algehele sociale gezondheidssituatie verbetert.

Uit de recente daklozentellingen die verschillende Vlaamse steden en gemeenten hebben uitgevoerd, blijkt dat dakloosheid een grote zorg blijft en dat de aanpak ervan nodig is. Housing First Lab merkt dat vragen en zorgen over de specifieke kwetsbaarheid van vrouwen in dakloosheid blijven groeien. Deze projectoproep wil daarom speciale aandacht besteden aan deze specifieke kwetsbaarheden van vrouwelijke dakloosheid.

De projectsubsidie bedraagt maximaal 125.000 euro voor personeelskosten voor de bijkomende begeleidingstrajecten voor Housing First, met een cofinanciering van 20% van de totale kostprijs.

De aanvragen worden beoordeeld door het Housing First Lab op basis van een evaluatierooster. De aanvragen met het hoogste resultaat worden weerhouden.

Meer informatie over de criteria, het evaluatierooster, de kosten die in aanmerking komen, de procedure van uitbetaling evenals het projectaanvraagformulier is te vinden op de  website van de POD Maatschappelijke integratie in de ‘projectgids’.  Het formulier kan ingevuld worden tot en met 15/09/2021.

Joris Deleenheer