Auteur:

Gepubliceerd op: 07-06-2023

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele lanceerde recent een nieuwe projectoproep voor het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen. Net als bij de voorgaande oproepen is er tot 50% cofinanciering mogelijk.

Ten opzichte van de oproepen  de voorbije jaren zijn er twee belangrijke wijzigingen:

  • Het plafond van de subsidieerbare kosten is verhoogd tot 319.000 euro.
  • Als de subsidieaanvraag betrekking heeft op een activiteit die al loopt, kan de toekenning van een subsidie ten vroegste uitwerking hebben vanaf de datum waarop de subsidieaanvraag is ontvangen door de subsidieverstrekker.. Dit is het gevolg van de bepaling in art 74/1 in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO). In de projectoproep lees je wat dit concreet betekent

Gemeenten of OCMW’s kunnen een projectvoorstel indienen bij Wonen in Vlaanderen via een digitaal aanvraagformulier tot 30 september 2023. Een samenwerking met andere lokale besturen, een provinciebestuur of welzijnsvereniging is daarbij ook mogelijk.

De Vlaamse cofinanciering betreft een investeringssubsidie. Kosten die in aanmerking komen zijn dus de ‘kosten voor de bakstenen’, voor aankoop, renovatie, bouw, de verwerving van het zakelijk recht en de inrichting. De projectoproep biedt dus zeker de kans om extra noodwoningen te realiseren of een aantal noodzakelijke opfrissingen en renovaties te doen. De projectoproep zelf verduidelijkt wat concreet in rekening kan worden gebracht.

Personeels- en werkingskosten, beheerskosten, kosten verbonden aan de huur van een woning of de jaarlijkse vergoeding voor een zakelijk recht komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Voor de noodzakelijke woonbegeleiding is dus ook geen financiering voorzien. Nochtans is een goede doorstroming naar een noodwoning sterk afhankelijk van de begeleiding. Die begeleiding is erg tijdsintensief en vergt dus ook een substantiële personeelskost, voor meerdere jaren.

Meer informatie over deze projectoproep vind je op de website van Agentschap Wonen in Vlaanderen.

Joris Deleenheer