Auteur:

Gepubliceerd op: 22-06-2022

De Vlaamse overheid heeft een projectoproep gelanceerd waarvoor ook gemeenten en intercommunales of PPS-verbanden voor in aanmerking komen. 

Het gaat om een projectoproep in het kader van de Green Deal. Die moet onze omgeving groener maken.

Concreet komen de volgende initiatieven in aanmerking om ondersteund te worden:

  • verduurzaming van de verspreide bebouwing en infrastructuur binnen het ruimtebeslag;
  • gebiedsgericht verdichten en vergroenen, met het oog op meer kwaliteitsvolle ontwikkeling op goed gelegen plekken, volgens de principes van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;
  • versterken van ecosystemen, vergroten waardering ecosysteemdiensten, en verhogen biodiversiteit, met respect voor en op zoek naar een symbiose tussen de ruimte voor landbouw en andere gebruikers en functies waaronder natuur en water.

Het gaat om een ondersteuning van maximaal 30.000 euro en het totale beschikbare budget is 90.000 euro. Aandachtspunt is verder dat snel na toezegging van de subsidie wordt gestart met het samenbrengen van mensen die samen rond de Green Deal gaan werken.  

Interesse? Lees er hier meer over

 

Xavier Buijs