Gepubliceerd op: 19-07-2021

Recent lanceerde de Vlaamse overheid een nieuwe projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein. De oproep wil de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische wagens stimuleren, bijvoorbeeld op scholencomplexen, bedrijventerreinen, tankstations en andere locaties die vallen onder een privaatrechtelijke rechtspersoon.

De maximale subsidie per project bedraagt €300.000 en kan ingezet worden voor investeringen in de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur. Concreet gaat het over een vergoeding van 20% van de kosten, met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE). Een project mag bovendien maximum 2 jaar in beslag nemen. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 1 september.


Voorwaarden en procedure


Projecten moeten voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring, bijvoorbeeld:

  • De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren
  • De laadpunten zijn minstens 10 per dag publiek toegankelijk
  • Gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er meteen laden, zonder contract
  • Men kan laden met de meest gangbare laadpassen en aan marktconforme prijzen
  • De laadpunten worden voorzien van groene stroom
  • De informatie over de laadpunten, zoals locatie, vermogen, toegankelijkheid wordt in open dataformats en via open data-uitwisselingsprotocollen ter beschikking gesteld aan de daartoe aangeduide organisatie.
  • ...

Voor meer informatie bij de voorwaarden en beoordeling kan je terecht op de pagina van de Vlaamse overheid. Een project indienen kan via dit aanvraagformulier. Het ingevulde formulier dient verstuurd te worden naar Jeroen Cockx en Simon Ruyters, voor de projectdeadline.