Auteur:

Gepubliceerd op: 16-06-2022

Werkt jouw gemeente succesvolle beleidspraktijken uit die het verschil maken voor mensen in armoede? Wil je deze delen met een collega-bestuur? Of ben je met jouw gemeente juist op zoek naar manieren om het armoedebeleid meer impact te geven? Deze oproep is er voor jou.

Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Heel wat expertise dus die, indien gedeeld met een collega-bestuur, ook daar het armoedebeleid kan optimaliseren.

Deze projectoproep stimuleert lokale besturen om succesvolle armoedebeleidsaanpakken onderling uit te wisselen. Het is het resultaat van een samenwerking van Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen met Benjamin Dalle, Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding.

Deze oproep ondersteunt 2 vormen van interlokale uitwisseling:

  • mentoring van een beleidsmedewerker uit gemeente A (gevende gemeente) bij gemeente B (ontvangende gemeente)
  • stage van een beleidsmedewerker uit gemeente X (ontvangende gemeente) bij gemeente Y (gevende gemeente)

Beide vormen kunnen lokale besturen combineren in 1 traject.

Het lokaal bestuur dat een ervaren medewerker ter beschikking stelt, kan hiervoor projectsubsidies ontvangen. De duur en de intensiteit van de samenwerking varieert van project tot project en hangt af van de overeenkomst tussen de lokale besturen over de inhoud en aanpak van het specifieke uitwisselingstraject.

De VVSG speelt een verbindende rol bij de matching van 2 besturen en bij de verdere begeleiding van het traject. Lokale besturen die willen intekenen op 1 van deze modellen als ‘gevend’ of als ‘ontvangend’ bestuur, kunnen zich melden bij de VVSG door te mailen naar dewisselaar@vvsg.be. Die matcht vraag en aanbod en begeleidt het traject. Het ‘gevend’ bestuur dient de subsidieaanvraag en de overeenkomst tussen de besturen in per mail op het mailadres samenleven@vlaanderen.be.

Alle info over deze oproep

Shirley Ovaere