Auteur:

Gepubliceerd op: 01-03-2023

De Vlaamse overheid moedigt organisaties aan om in te zetten op gelijke kansen- en integratiebeleid. Door middel van projectsubsidies wil Vlaanderen ook lokale besturen aansporen om dit beleid mee vorm te geven. Het beleid is daarbij op zoek naar creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in een bredere beleidscontext, en projecten die een hiaat in de beleidsuitvoering aanpakken.

Lokale besturen kunnen een aanvraag indienen voor projecten die inzetten op achterstellingsmechanismen samenhangend met de thema’s gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap. Daarbij speelt het beleid ook in op de kruispunten van deze thema’s met andere kenmerken zoals migratieachtergrond, leeftijd…

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er nagegaan in hoeverre projecten aansluiten bij de strategische en operationele doelstellingen van de beleidsnota. Deadlines voor de indiening van gelijke kansen projecten zijn 1 mei 2023 en 1 oktober 2023. Een project dat ingediend wordt, heeft een begindatum van ten vroegste drie maanden na de vermelde deadlinedata.

Via de website van de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur vind je meer informatie over de aanvraag en de rapportering.

Betty Paeps